Organisaties in Randenbroek - Schuilenburg - Stoutenburg

Ontdek onze 33 organisaties en initiatieven

Gemeente

Wijkagent Randenbroek

Ik ben de wijkagent van de wijk Randenbroek. Alleen of samen met mijn collega Hilbert Hardenberg (wijkagent Schuilenburg) kunt u mij tegenkomen in de wijk. Heeft u vragen of opmerkingen, advies of hulp nodig? Ik ben bereikbaar per email, www.politie.nl of u kunt bellen met 0900-8844.

Waar

Van Asch van Wijckstraat 45
Amersfoort

Aanmelden

Susan van Kessel - susan.van.kessel@politie.nl
Diëtisten

Food in Motion

Gezonde voeding en leefstijl is voor iedereen belangrijk. Wat past bij jou en waar kan jij stappen in zetten? Op basis van wat voor jou belangrijk is geven we advies en begeleiding op maat.

Naast individuele begeleiding tijdens onze spreekuren bieden wij ook workshops, presentaties en voorlichtingsactiviteiten.

Waar

Schuilenburgerplein 2
Amersfoort

Aanmelden

Monique Benhaddou - info@foodinmotion.nl - 0612967901
Dansen

Gezellig dansen bij Jan en Corry

Dansen bij Jan en Corry waar het altijd gezellig is met ouderen onder elkaar zowel voor het dansen maar ook voor een praatje onder het genot van heerlijke muziek .

Onze DJ Jan en gastvrouw Corry staan voor u klaar .

Ballroom en Latin worden gedanst maar ook Singeldansen en Koppeldansen .

LET OP 27 APRIL IS ER GEEN DANSEN !

Kom gerust even binnenlopen en ervaar de gezelligheid .

Aanvang : 14.00 uur tot 16.30 uur

Zaal open : 13.30 uur

Kosten : 3,50 euro p.p.

Locatie : Wijkcentrum het Klokhuis

Adres : Weberstraat 2

Postcode : 3816 VC

Plaats : Amersfoort

Aanmelden

Corry Schoep - j.schoep@casema.nl - 0636171877
Buurthuizen

klokhuis Amersfoort buurtcentrum

Het Klokhuis is er voor al die activiteiten waar de eigen huiskamer te klein voor is.

Maatschappelijke organisaties in de wijk zoals de wijkvereniging, IndeBuurt033, gezondheidsdiensten en gemeente maken ook gebruik van Het Klokhuis.

Aanmelden

Fiona Schussler - klokhuisamersfoort@gmail.com - 033- 743 0171
Meedoen

Wij zijn Schuilenburg

Wij zijn Schuilenburg. Wij zijn een Vreedzame Wijk.

Wij zetten ons met alle kinderen, inwoners, scholen en andere partners in onze wijken in voor positief en vreedzaam samenleven. Dat klinkt logisch en makkelijk. Maar dat is niet altijd zo. En het werkt alleen als we ons er gezamenlijk voor inzetten. En dat doen we! Je vindt hier alles over wat er in onze Vreedzame Wijk gebeurt.  

Positief en veilig klimaat

Samenleven op positieve wijze. Dat klinkt logisch en makkelijk, dat is niet altijd zo. In Vreedzame Wijken wordt goed nagedacht over hoe we met elkaar samenleven. En we denken er niet alleen over na: we passen het toe in de wijk. Daarbij zetten we onze kinderen centraal. Want vreedzaam samenleven begint bij de basis: bij onze kinderen! Zij zijn de nieuwe generatie en daarmee de toekomst van onze wijken. Daarom vinden we het fijn en belangrijk dat we in onze wijk een Vreedzame school hebben, Het Spectrum . De school werkt vanuit een pedagogische visie. In die visie staan 4 principes centraal:

 • Een positieve sociale gemeenschap (we horen bij elkaar)
 • Conflicthantering en mediatie (we lossen conflicten zelf op)
 • Taken en verantwoordelijkheden (we dragen allemaal een steentje bij)
 • Omgaan met diversiteit (wij zijn allemaal anders)

Ook buiten schooltijd

Het is mooi dat er op de scholen gewerkt wordt vanuit deze visie. Belangrijk is dat de wereld van de kinderen buiten de scholen hierop aansluit. Want als je op school bepaalde waarden en gedragingen (burgerschapscompetenties) leert, is het belangrijk dat je die daarbuiten ook kunt toepassen. Bij het buitenspelen, op de BSO, bij sportvereniging of thuis. Daarom werken we samen met de kinderen, jongeren, school, kinderopvang, ouders, bewoners en vrijwilligers van ’t Trefpunt, ABC-partners, buurtvaders en moeders, de wijkagent, Sportivate, SRO, Alliantie, Buitenkast, winkeliers, Scholen in de Kunst, Petje Af, Sociaal wijkteam, kinder- en jongerenwerk, de gebiedsmanager/adviseur, zwembad en nog vele anderen die wijk een warm hart toedragen om dit te realiseren. Samen bieden we een positief en veilig klimaat voor de kinderen die hier opgroeien.

Aanmelden

Saïda Tesaguaguin - saida.tesaguaguin@indebuurt033.nl - 0610571255
Ontmoetingsplaats

Parkhuis Amersfoort

Aan de rand van stadspark Elisabeth Groen staat Parkhuis Amersfoort. Parkhuis is gerealiseerd in het monumentale ketelhuis van het voormalige Elisabeth ziekenhuis. Een plek voor kinderen van 0 tot 101 om te ontmoeten, te spelen en te ontspannen. Iedereen is welkom! En wat is er mooier dan een groen park als voortuin?

Waar

Heiligenbergerweg 151
Amersfoort
Instellingen

De WAR

De WAR is een veelzijdige broedplaats voor kunst, wetenschap en innovatie in Amersfoort. In gemeenschappelijke werkplaatsen, ateliers, kantoor- en publieksruimtes werken mensen aan onderzoek, kunst, techniek en duurzaamheid. Ze ontwikkelen experimenten, geven voorstellingen, houden lezingen, ontmoeten elkaar, leggen nieuwe verbindingen, werken, praten, eten en drinken wat met elkaar.

Waar

Heiligenbergerweg 34
Amersfoort

Aanmelden

Floor Visser - info@firstfloorproductions.nl
Cultuur

KOSMIK

KOSMIK is hét culturele productiehuis van Amersfoort en omgeving voor actuele podiumkunsten.

Waar

Heiligenbergerweg 144
Amersfoort
Ontmoetingsplaats

Buitenkast Scala

Buitenkasten  

Buitenspelen is fijn en goed voor kinderen. Maar het moet wel op een veilige plek kunnen. Daarom hebben we een heleboel veilige speelplekken gemaakt. We noemen deze plekken Buitenkasten. Alle kinderen zijn van harte welkom. Laat hier je kind naar toe komen om te spelen. Kom je zelf ook mee? Dat is gezellig en je leert daar andere ouders en bewoners uit de wijk kennen.  

 

Wat is een Buitenkast? 

Een Buitenkast is een speelplaats waar kinderen veilig kunnen spelen. Er is een locatie met een ruime keuze aan speelgoed en spelletjes. Eén van onze vrijwilligers zorgt voor de Buitenkast. Bij haar kan je kind het speelgoed lenen, als kinderen vreedzaam met elkaar omgaan en spelen. Door kleine klusjes in de buurt te doen, draagt elk kind bij aan een leefbaar, gezellige en schone wijk. Bijvoorbeeld door zwerfafval prikken of helpen bij kinderactiviteiten. Zo is de Buitenkast ook goed voor de buurt. 

Ontmoeting van andere 

Je bent van harte welkom om zelf mee te komen met je kind. Het is leuk en gezellig om je kind te zien spelen. En je leert ook nog eens andere ouders kennen in de buurt. Vanuit de Buitenkasten worden er verschillende themabijeenkomsten voor bewoners georganiseerd. Zoals het thema opvoeden en opgroeien, zelfredzaamheid en talentontwikkeling. Heb je een leuk idee of behoefte aan ontmoeten? Wees van harte welkom! 

Aanmelden

Karima Dahri - karima.dahri@indebuurt033.nl - 0642623037
Vrijwilligerswerk

Sociale Gasten

Netwerk Sociale Gasten helpt wanneer u hulp nodig heeft en u: In de gemeente Amersfoort woont | geen buren, vrienden, familie en kennissen hebt die u kunnen helpen | niet voldoende geld heeft om hulp in te kunnen kopen | door gezondheidsproblemen of een lichamelijke of psychische beperking het niet meer zelf kan doen. Dit geldt voor alle leeftijden. Iedereen heeft wel eens hulp nodig van andere mensen. Voor bijvoorbeeld, samen boodschappen doen, een luisterend oor te bieden of een gezellig praatje. Meestal krijgen we die hulp van familie en vrienden, maar niet iedereen kan daar altijd even goed op terugvallen. Gelukkig zijn er veel jongeren van Netwerk Sociale Gasten die u te hulp willen schieten op die momenten in de week dat zij een gaatje vrij hebben. Soms alleen en soms samen met andere jongeren.

Waar

Heiligenbergerweg 144
Amersfoort

Aanmelden

Rick Schoen - rick@socialegasten.nl - 0683610234
Sport

Gezond bewegen

Doelgroep: Voor ouderen die willen werken aan hun conditie/gezondheid. Mensen uit Randenbroek/Schuilenburg hebben voorrang.

Huidige groep: Mannen in de leeftijden tussen de 25 t/m 65 jaar. 

Activiteit: Gezellig met mensen uit de omgeving gezond bewegen in de sportzaal Schuilenburg. Tijdens het sporten leer je ook andere mensen kennen uit de buurt. Iedereen doet mee op zijn eigen niveau.

Voordelen: Werken aan je gezondheid, contacten maken en gezelligheid. Kortom een zinvolle dagbesteding.

Programma bestaat uit:

·      Binnenkomst:      Gezellig kletsen en warming up.

·      Start 20 minuten:      Conditietraining

·      Vervolg 40 minuten:     Weerbaarheidstraining (trap en stoot technieken)

·      Einde:      Ontspanning (rekken, strekken en socializen)

Vergoeding: € 12,- per maand vooraf.

Proeflessen 2 keer = per les 1 euro.

Openingsdagen:

Zondag:          19.30 t/m 15.30

Woensdag: 19.30 t/m 20.30

Aanmelden

Abdelkader Amin - a-amin@live.nl - 0638253216
Buurtteam

Buurtbestuur Randenbroek-Schuilenburg

Het Buurtbestuur helpt bewoners om samen de leefbaarheid en het samenleven te bevorderen. Dat doende door bewoners te stimuleren en activiteiten te initiëren. Heb je samen met anderen een idee of een vraag, neem dan met ons contact op. Voor goede ideeën kun je subsidie krijgen, we helpen daarbij. Meer informatie over subsidies kun je vinden op de website van IndeBuurt033: https://indebuurt033.nl onder het kopje "Actief in de wijk". Je kunt ook contact opnemen met de Buurtnetwerker Hetty Buist: Hetty.buist@indebuurt033.nl

Aanmelden

Dietmar Terpstra - dietmar@planet.nl
Ontmoetingsplaats

Buitenkast Randenbroek zoekt jou!

De Buitenkasten worden gedraaid door de vrijwilligers met ondersteuning van professionals. Een aantal vrijwilligerstaken zijn:

* uitleen van speelgoed

*koffie/thee verzorgen

*ondersteunen bij kinderactiviteiten

* 1 middag per week, 2 uur

Wat bieden wij?

Een geweldig, hecht team dat goed samenwerkt, verschillende cursus mogelijkheden en het belangrijkste: elke keer weer de dankbare glimlach van alle kinderen❤️

Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden bij de Buitenkast? Neem contact op met Karima Dahri: 0642623037

Aanmelden

Karima Dahri - karima.dahri@indebuurt033.nl - 0642623037
Ontmoeten

Huiskamer van vaders

Een groep (kwetsbare) vaders in RS heeft aandacht en ondersteuning nodig en vooral in deze coronatijd. Om deze reden heeft een aantal vaders uit RS het initiatief genomen om een vaderproject RS te initiëren.

Dit initiatief is besproken met het Buurtbestuur en Trefpunt Operahuis. Het Operahuis heeft een faciliterende functie vervuld door o.a. de activiteitenruimte beschikbaar te stellen. Tenslotte; dit project is uitvoerig besproken met andere ouders en uiteindelijk voor subsidie ingediend bij Indebuurt033, de welzijnsorganisatie voor alle wijken.

Doelstelling

De doelstelling van het project Huiskamer van vaders RS is als volgt samen te vatten:

Ø  Gestructureerde ontmoeting & ontspanningsmomenten creëren (2 avonden per week) voor alle vaders uit de wijk

Ø  Informatieachterstand wegnemen bij vaders (denk aan o.a. angst en onzekerheid over vaccinatie, opvoedingsvraagstukken en andere thema’s die hen bezighouden)

Ø  Vaders motiveren om hulp te durven vragen bij de juiste instantie (denk bijvoorbeeld aan schuldenproblematiek)

Ø  Sociale contacten en het netwerk van vaders versterken

Ø  Eenzaamheid en spanningen thuis tegengaan

Ø  Stap voor stap proberen de vaders te activeren in de wijk RS.

Doelgroep

Het project richt zich op de (kwetsbare) groep vaders uit de wijk RS, ongeacht afkomst, leeftijd en of culturele achtergrond.

Locatie & openingstijden

De huiskamer is tijdelijk gevestigd in Trefpunt Operahuis (in de basisschool 

’t Spectrum). De ingang van Trefpunt Operahuis is aan de hoek Operaweg/Ariaweg. 

Dagen en tijden: elke woensdag- en vrijdagavond van 19.00 - 23.00 uur.

Aanmelden

Azdin - vaders-rs@hotmail.com
Inloop

interculturele ontmoetingscentrum

Met Beytna, wat ons huis betekent, willen we zorg en aandacht bieden aan de interculturele senioren.

Het interculturele ontmoetingscentrum Beytna realiseert een ontmoetingsplek waar thuiswonende ouderen zowel allochtoon als autochtoon, mantelzorgers en vrijwilligers in een ongedwongen sfeer bij elkaar kunnen komen. Dit zorgt ervoor dat mensen naar elkaar omkijken en elkaar steun bieden. Dat leidt tot meer begrip en betrokkenheid. De bezoekers met een migratie achtergrond voelen zich thuis en begrepen.

Waar

Weberstraat 2
Amersfoort
Spelletjes

Speel-o-theek De Regenboog

Is de plek waar speelgoed uitgeleend wordt in Schuilenbrug. Leden van de speel-o-theek kunnen er speelgoed en gezelschapsspellen uitzoeken en dit een aantal weken mee naar huis nemen.

Aanmelden

semra karaca - speelotheek_deregenboog@hotmail.com
Buurtteam

Buurtmoeders Schuilenburg

Buurtmoeders houden toezicht op verschillende speelplekken in de wijk Schuilenbrug.

Aanmelden

Saida Tesaguaguin - Saida.tesaguaguin@indebuurt033.nl - 0610571255
Sport

Buurtsportcoach

Onze opdracht is zoveel mogelijk inwoners van Amersfoort in beweging brengen. Samen met onze SRO-collega’s creëren wij de optimale condities om jong en oud te laten bewegen en sporten. Beweging is namelijk veel meer dan alleen het fysieke aspect. Beweging verbindt, biedt ruimte in je hoofd, geeft energie en zet mensen weer midden in de maatschappij. 

Om dit te bewerkstelligen werken we intensief samen met professionals in de wijken, scholen en organisaties. Daarnaast spelen de sport en beweegaanbieders in de stad een cruciale rol. Om deze reden hebben wij een team van verenigingsadvisering die verenigingen ondersteunen, adviseren en helpen ontwikkelen.

Onze missie; samen alles in beweging zetten om zoveel mogelijk inwoners van Amersfoort in beweging te brengen. 

In Randenbroek/Schuilenburg is Jorit Jongetjes actief als buurtsportcoach. Als je vragen hebt over het sportaanbod in Amersfoort, of welke sport of activiteit het beste bij je past: neem contact met ons op!

Aanmelden

Jorit Jongetjes - JJongetjes@SRO.NL
Natuur

Elisabeth Groen - Beleef het Beekdal

Beleef het Beekdal, is onderdeel van Stichting Elisabeth Groen. De activiteiten vinden plaats in Elisabeth Groen, stadspark voor en door bewoners. Om inwoners meer te betrekken bij het park wordt elke week een activiteit aangeboden waarin volwassenen en kinderen kunnen leren en genieten in, van en met de natuur van het gebied. Elke keer een andere thema, voor een andere leeftijdsgroep. Houd de agenda in de gaten voor de activiteiten van deze maand, of kijk bij onze leuke buitenactiviteiten om zelf te doen.

Aanmelden

Susan Katsman - wijknme@elisabethgroen.nl - 0619682770
Musea

National Gallery Color House

WAT IS HET?

Het National Gallery Color House is een privaat museum voor hedendaagse, realistische kunst. Het museum opende haar deuren eind 2018 en valt op door haar bijzondere en unieke architectuur. 

OPENINGSTIJDEN

National Gallery is open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11:00 tot 17:00 en elke derde zondag van de maand van 13:00 tot 17:00.

Toegang €5 volwassen, €2 voor bezoekers tussen 12 en 18 jaar, gratis voor jongere bezoekers.

WAT IS ER TE ZIEN?

De collectie van het museum bestaat grotendeels uit schilderijen van Juane Xue, een getalenteerde, veelzijdige kunstenares voor wie kleur, licht en schaduw de basis ingrediënten zijn voor haar werk. 

Haar bekendste thema is: “verlaten tafels”.  Als u ervoor staat, ervaart u een feest van kleur en beweging! Het feest van kleur vindt u ook terug in haar andere onderwerpen zoals stadsgezichten, interieurs, etc..

Naast de permanente tentoonstelling van de schilderijen van Juane Xue worden er regelmatig exposities gehouden van bekende kunstenaars uit binnen- en buitenland. Behalve schilderijen worden er dan ook beeldhouwwerken getoond.    

Waar

Heiligenbergerweg 171 171
Amersfoort

Aanmelden

Wim van der Schalk - wim@nationalgallery.nl
Kunst

Teacake Art

Schilderijen, schilderopdrachten, kunst over Amersfoort

Aanmelden

Lisa Aelbers - Teacakeart@mail.com - 0615240269
Activiteitencentrum

ABC Schuilenburg

ABC Schuilenburg organiseert veel activiteiten voor kinderen en hun ouders. Op het gebied van sport & spel, natuur, dans, muziek, toneel, koken, enz. Je vindt ze in ons activiteitenoverzicht. Met als doel: ontwikkelen, ondersteunen, ontmoeten, ontspannen en ontdekken. Wij sluiten aan bij de interesse van de kinderen: zij hebben inspraak in het programma.

Iedereen uit de hele wijk is welkom!

In ABC Schuilenburg werken scholen, kinderopvang, welzijn en allerlei organisaties in de wijk en de stad samen.

Aanmelden

Carla Ruimschoot - carla.ruimschoot@meerkring.nl
Buurtinitiatief

Straatambassadeurs

NIEUW in Randenbroek & Schuilenburg

Een straatambassadeur is een buurman/buurvrouw

Heeft wat extra aandacht voor de mensen in de buurt 

Wat doet een straatambassadeur?

 • Toont betrokkenheid bij hoe het met bewoners gaat
 • Heeft wat extra aandacht voor mensen die ‘alleen zijn’
 • Stimuleert sociale contacten in de straat, wijk of flat 
 • Verwelkomt nieuwe buurtbewoners
 • Brengt de bewoners samen, bijv. met een straatfeestje
 • Brengt een kleine attentie langs als er een baby geboren is
 • Heeft aandacht voor ‘lief en leed van de bewoners’

Wat is NIET de taak van de straatambassadeur?

Een straatambassadeur is niet verantwoordelijk voor problemen van mensen in de wijk of in de straat. Hij of zij toont begrip maar is er niet voor om die op te lossen.

Er zijn al een aantal straatambassadeurs actief in Randenbroek en Schuilenburg.

Ook iets voor jou? Neem contact op via straatambassadeursrs@gmail.com.

Aanmelden

straatambassadeurs-rs@gmail.com
Activiteitencentrum

Ontmoetingscentrum Entree

Ben je op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk?

Bij Ontmoetingscentrum Entree zetten inmiddels 67 vrijwilligers zich in om mensen te helpen zich verder te ontwikkelen. Entree is een piepklein buurthuis, dat toch heel druk bezocht wordt. We zijn alle doordeweekse dagen open en bieden activiteiten als Sociaal Informatiepunt, Nederlandse les, hulp bij het leren lezen en schrijven, naailes, huiswerkbegeleiding en Inloopavonden. Wekelijks komen er 71 volwassenen en 79 kinderen. Entree is open voor iedereen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, omdat er wachtlijsten zijn voor de ondersteuning die we bieden. Heb je een uur in de week tijd over en lijkt het je leuk om je horizon te verbreden? We zoeken:

*Huiswerkbegeleiders voor kinderen (o.a. woordenschat, begrijpend lezen, maar ook middelbare scholieren komen bij Entree)

*Aanbieder van individuele taalles aan anderstaligen (of aan een klein groepje)

Meer info: www.entree.jouwweb.nl

stichtingontmoetingscentrum@gmail.com

033 752 0045

Tot ziens bij Entree!

Waar

Haydnstraat 26a
Amersfoort

Aanmelden

Margriet van der Heijden - stichtingontmoetingscentrum@gmail.com - 0337520045
Ontmoetingsplaats

De Koffiebus

Vier keer in de week tref je De Koffiebus op verschillende plekken als ontmoetingsplek voor de stad. Onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee maakt u kennis met andere wijkbewoners. Een uitstekende plek om elkaar beter of opnieuw te leren kennen. Waar treft u ons? Dinsdag op het Neptunusplein, in de oneven weken op woensdag op het Schuilenburgerplein, donderdag op de markt van Emiclaer en vrijdag op het Euterpeplein. De schenkers heten u van harte welkom!

Aanmelden

Harm Messink - harm@dekoffiebus.org
Beweging

Jan Boerenfluitjes Route

De Jan Boerenfluitjes Route is een fietsroute door Randenbroek en de Schammer. De route is 12 km. Dus leuk voor (klein) kinderen vanaf 6 jaar. Onderweg krijg je informatie over de wijk en vragen. Je verzamelt ingrediënten om thuis groentefrietjes te maken. Het kost 2 euro p/p. Aanmelden is niet nodig. Je krijgt een boerenfluitje.

Kom gezellig fietsen door de wijk.

Aanmelden

Mariska Jacobi - mariska.jacobi@gmail.com
Opvoeding

Buurtmoeders Randenbroek

Buurtmoeders houden toezicht op verschillende speelplekken in de wijk Randenbroek, daarnaast organiseren ze ook activiteiten voor de kinderen uit de wijk.

Aanmelden

Saida Tesaguaguin - saida.tesaguaguin@indebuurt033.nl - 0610571255
Buurtinitiatief

Activiteitencommissie Telemannhof

Een kleine groep bewoners van de Telemannhof die activiteiten en bijeenkomsten organiseert om de cohesie van de buurt te bevorderen.

Aanmelden

zctiviteitentelemannhof@outlook.com
Buurtinitiatief

Buurtbudget

Buurtbudget: geld voor wensen van buurtbewoners

Welkom op de website van het Buurtbudget Randenbroek-Schuilenburg!

Wil je een activiteit organiseren voor en met bewoners in de wijk? Bijvoorbeeld een straatfeest, voetbaltoernooi, schoonmaakactie, klussendienst, kunst in de wijk, het opknappen van een speelplek of het vullen van plantenbakken? Vraag dan steun uit het buurtbudget! 

Je kunt tweemaal per jaar een aanvraag indienen: voor 1 april of voor 1 september. Deze wordt dan binnen 14 dagen beoordeeld en dan krijg je ze snel mogelijk te horen of deze goedgekeurd wordt.

Uitzondering is voor een buurtfeest: die aanvraag kun je 4x per jaar indienen: voor 1 april, 1 juni, 1 september en 1 december. Dien je de aanvraag in voor de eerste van die maand dan krijg je voor de 14e van die maand te horen of deze goedgekeurd wordt.

Hoe moet je een aanvraag indienen? Onder de knop “Aanvragen” vindt je informatie over het aanvragen van buurtbudget. Als je activiteit voldoet aan de spelregels, kun je een vergoeding krijgen van de kosten.

Kom in actie en help mee om van Randenbroek-Schuilenburg een nog socialere en mooiere wijk te maken!

Buurtbudget Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort stelt voor iedere wijk in Amersfoort jaarlijks subsidie beschikbaar om de leefbaarheid in een wijk te vergroten: het zogenaamde buurtbudget.

De verdeling van het buurtbudget wordt gedaan door de Buurtbudget commissie (BBC) van elke wijk.

De BBC van Randenbroek-Schuilenburg werkt samen met de Stichting Bewonersinitiatieven Randenbroek-Schuilenburg (BRES). Deze stichting steunt bewonersinitiatieven en functioneert als het ware als boekhouder voor de BBC. Jij hebt bij de aanvraag alleen te maken met BBC. De uitbetaling doet BRES. 

Het buurtbudget is bedoeld voor bewonersinitiatieven die:

 • de leefbaarheid in de buurt vergroten, of
 • bewoners dichter bij elkaar brengen (versterking sociale samenhang)

Aanmelden

Qbuurtbudgetcommissie - BuurtbudgetRSS@gmail.com - 06-53106272
Netwerken

ABC Randenbroek

ABC Randenbroek organiseert activiteiten op het gebied van dans, muziek, natuur, taal, gezondheid, sport & spel, cultuur, techniek, koken, geschiedenis en mediawijsheid. Je vindt ze op ons activiteitenoverzicht.

In ABC Randenbroek werken scholen, kinderopvangorganisaties, welzijn en allerlei andere partners in de wijk en de stad samen.

Ons doel: gelijke kansen voor alle kinderen in de wijk. Om hun talenten te ontwikkelen en om succes te hebben in de maatschappij. We betrekken ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. Door voorlichting en informatie te geven en door ouder/kind-activiteiten te bieden.

Aanmelden

Inge Brouwer - inge.brouwer@abc-amersfoort.nl
Ontmoetingsplaats

Trefpunt Operahuis

Het Operahuis is een ontmoetingsplek in de wijk Schuilenburg, een openbare ruimte waar je binnen kunt lopen voor een kopje koffie, vragen kunt stellen, anderen ontmoeten en met name ook een plek als je activiteiten wilt organiseren voor mede-wijkbewoners

Waar

Ingang Scala, deur op de hoek Operaweg/Ariaweg 115
Amersfoort

Aanmelden

Gretha Lijnsvelt - trefpunt.operahuis@gmail.com
Buurtinitiatief

Burenhulp Randenbroek-Schuilenburg

Burenhulp staat voor u klaar!

Heeft u ergens hulp bij nodig? Kunt u daarvoor niet bij familie of vrienden aankloppen? Of heeft u geen geld om een professional in te huren? Neem dan contact op met Burenhulp.

Wat kunnen we voor u doen? Bijvoorbeeld:

-Kleine klussen in huis of tuin

-Boodschappen doen. Koffie drinken of ’n uitstapje.

-Beter werken met computer, iPad en mobiele telefoon.

-Hulp bij vervoer naar ziekenhuis of school (en terug!)

Aarzel niet om te vragen!

Bel ons met uw vraag en in een gesprekje vertellen we u snel wat we wel en niet kunnen bieden.

telefoon Burenhulp: 06-44 47 75 01

mail: burenhulpdienst@outlook.com

Educatie

Huiswerkbegeleiding De Kandelaar

Huiswerkbegeleiding De Kandelaar biedt een rustige werkplek, hulp bij het plannen van het huiswerk, en vakinhoudelijke hulp in de onderbouw en waar mogelijk de bovenbouw. Het doel van de begeleiding is om leerlingen een tijdelijke steun in de rug te geven, en te helpen om zelfstandig te werken. De begeleiding is persoonlijk en kleinschalig.

Waar

Heiligenbergerweg 64
Amersfoort

Aanmelden

Douwe van Dijken - kandelaarhwb@gmail.com - 06-21545146
Zoom