Huiskamer van vaders

bewonersinitiatief
Ontmoeten

Een groep (kwetsbare) vaders in RS heeft aandacht en ondersteuning nodig en vooral in deze coronatijd. Om deze reden heeft een aantal vaders uit RS het initiatief genomen om een vaderproject RS te initiëren.

Dit initiatief is besproken met het Buurtbestuur en Trefpunt Operahuis. Het Operahuis heeft een faciliterende functie vervuld door o.a. de activiteitenruimte beschikbaar te stellen. Tenslotte; dit project is uitvoerig besproken met andere ouders en uiteindelijk voor subsidie ingediend bij Indebuurt033, de welzijnsorganisatie voor alle wijken.

Doelstelling

De doelstelling van het project Huiskamer van vaders RS is als volgt samen te vatten:

Ø  Gestructureerde ontmoeting & ontspanningsmomenten creëren (2 avonden per week) voor alle vaders uit de wijk

Ø  Informatieachterstand wegnemen bij vaders (denk aan o.a. angst en onzekerheid over vaccinatie, opvoedingsvraagstukken en andere thema’s die hen bezighouden)

Ø  Vaders motiveren om hulp te durven vragen bij de juiste instantie (denk bijvoorbeeld aan schuldenproblematiek)

Ø  Sociale contacten en het netwerk van vaders versterken

Ø  Eenzaamheid en spanningen thuis tegengaan

Ø  Stap voor stap proberen de vaders te activeren in de wijk RS.

Doelgroep

Het project richt zich op de (kwetsbare) groep vaders uit de wijk RS, ongeacht afkomst, leeftijd en of culturele achtergrond.

Locatie & openingstijden

De huiskamer is tijdelijk gevestigd in Trefpunt Operahuis (in de basisschool 

’t Spectrum). De ingang van Trefpunt Operahuis is aan de hoek Operaweg/Ariaweg. 

Dagen en tijden: elke woensdag- en vrijdagavond van 19.00 - 23.00 uur.

Wie

Volwassenen

Contact

Azdin
Contactpersoon

Neem contact op met Azdin:

3