Aanvraag- en Declaratie-formulieren

Hoe werk je met het Aanvraag-formulier en het Declaratieformulier.

Digitaal invullen: Kies het juiste word-document, sla deze op op je eigen computer (Bestand-Opslaan-Word document), vul deze digitaal in en verstuur deze per mail naar BuurtbudgetRSS@gmail.com Bij een declaratieformulier stuur je van alle aankopen een gescande of gefotografeerde bon er bij.

Handmatig invullen: Kies het word-document, sla deze op op je eigen computer (Bestand-Opslaan-Word document) en print deze. Vul het formulier in en doe deze in de brievenbus van Scala (Operaweg, achter basisschool ’t Spectrum).Vermeld dan op de envelop: Buurtbudgetaanvraag! Bij een declaratieformulier doe je van alle aankopen de bonnen er bij.

Mocht ke toch nog vragen hebben stuur dan je vraag per mail naar BuurtbudgetRSS@gmail.com of bel naar 06-531 062 72