Er zijn een paar voorwaarden

  1. Je woont in de wijk Randenbroek of Schuilenburg of vertegenwoordigt een samenwerkingsverband van inwoners
  2. Je idee is gericht op de verbetering van de woonomgeving of op ontmoeten/samenwerken van wijkbewoners
  3. Je hebt al meer bewoners achter je plan staan
  4. Je idee is voor iedereen toegankelijk of voor een vooraf bepaalde doelgroep (er kan een om een VOG-verklaring gevraagd worden)
  5. Je hebt geen winstoogmerk of religieus doel met je plan
  6. Je plan moet worden getoetst door de gemeente als er gevolgen zijn voor de openbare ruimte (straat, plein, plantsoen of groenstrook). Doe dat voordat je de aanvraag indient!
  7. Het buurtbudget is niet bedoeld om eten en drinken mee te betalen. In bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt, neem dan contact op met de BBC
  8. Voor 2022 geldt dat de aanvragen kunnen worden ingediend voor 1 april en voor 1 september. Voor een Buurtfeest kan dat voor de eerste dag van elk kwartaal.