Buurtbudget

bewonersinitiatief
Buurtinitiatief

Buurtbudget: geld voor wensen van buurtbewoners

Welkom op de website van het Buurtbudget Randenbroek-Schuilenburg!

Wil je een activiteit organiseren voor en met bewoners in de wijk? Bijvoorbeeld een straatfeest, voetbaltoernooi, schoonmaakactie, klussendienst, kunst in de wijk, het opknappen van een speelplek of het vullen van plantenbakken? Vraag dan steun uit het buurtbudget! 

Je kunt tweemaal per jaar een aanvraag indienen: voor 1 april of voor 1 september. Deze wordt dan binnen 14 dagen beoordeeld en dan krijg je ze snel mogelijk te horen of deze goedgekeurd wordt.

Uitzondering is voor een buurtfeest: die aanvraag kun je 4x per jaar indienen: voor 1 april, 1 juni, 1 september en 1 december. Dien je de aanvraag in voor de eerste van die maand dan krijg je voor de 14e van die maand te horen of deze goedgekeurd wordt.

Hoe moet je een aanvraag indienen? Onder de knop “Aanvragen” vindt je informatie over het aanvragen van buurtbudget. Als je activiteit voldoet aan de spelregels, kun je een vergoeding krijgen van de kosten.

Kom in actie en help mee om van Randenbroek-Schuilenburg een nog socialere en mooiere wijk te maken!

Buurtbudget Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort stelt voor iedere wijk in Amersfoort jaarlijks subsidie beschikbaar om de leefbaarheid in een wijk te vergroten: het zogenaamde buurtbudget.

De verdeling van het buurtbudget wordt gedaan door de Buurtbudget commissie (BBC) van elke wijk.

De BBC van Randenbroek-Schuilenburg werkt samen met de Stichting Bewonersinitiatieven Randenbroek-Schuilenburg (BRES). Deze stichting steunt bewonersinitiatieven en functioneert als het ware als boekhouder voor de BBC. Jij hebt bij de aanvraag alleen te maken met BBC. De uitbetaling doet BRES. 

Het buurtbudget is bedoeld voor bewonersinitiatieven die:

  • de leefbaarheid in de buurt vergroten, of
  • bewoners dichter bij elkaar brengen (versterking sociale samenhang)

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Qbuurtbudgetcommissie
12