Nieuws uit Randenbroek - Schuilenburg - Stoutenburg

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Sociaal

Plaatsing tijdelijk Trefpunt Operahuis

Trefpunt Operahuis in Amersfoort Schuilenburg heeft een tijdelijk buurtcentrum aan het Ariaplein geplaatst, tegenover de Spectrum-school. Van en voor de bewoners van Schuilenburg!

De voorbereidingen zijn de dagen voorafgaand aan 25 november 2022 gedaan voor stroom, water en fundering. Mannen met gravers domineerden het plein! 

De grote PortaKabin-unit voor Trefpunt Operahuis kwam centimeter voor centimeter de kruising over, links rechts voor achter gepasseerd door auto's en fietsers..... Maar toen hij eenmaal gearriveerd was, kon hij 'de lucht in'. De mannen hebben geweldige krachtpatser-voertuigen daarvoor om de unit over de bomen heen op zijn plek te tillen, waterpas uiteraard! Applaus klonk bij de 'landing'. 

Het sluitstuk van de intensieve en lichtvoetige samenwerking met Gemeente Amersfoort, De Alliantie, Oranjefonds, Buurtbudget-commissie en alle betrokken uitvoerders!

Sociaal

Toegekende aanvragen 2022

Hier vind je een overzicht van alle toegekende aanvragen waar de Buurtbudgetcommissie een budget voor heeft toegekend.

Overzicht per 2 februari 2023:

Aanvragen 2022, behandeld door de BBC:

Ingediende aanvragen : 41

Toegekend : 38. Twee activiteiten zijn na herziening toegekend.*

Vervallen : 1

Afgewezen : 2

Bevorderen sociale samenhang en verbinding:

Op kleine schaal in de vorm van straatfeesten en buurtbarbecues (14x) : Totaal €4200,-

Op grotere schaal Kinder-zomerfeest , Winter Wonderland, Eindejaarsfeest Randenbroek, Vrouwendag, Iftar-bijeenkomsten/buurtontmoetingsdagen, Sinterklaasactie voor de minst draagkrachtigen, uitstapje Undine: Totaal € 21174

Leefbaarheid in de wijk:

Verfraaien en beplanten boomspiegels (3x), straattuin met picknicktafel, biebkastje, stekjesruilkast, opstarten jongerenopvang, aanleg groen rond de portocabin/Trefpunt en buitenmeubilair bij de tijdelijke huisvesting: Totaal € 8135

Sport en gezondheid in combinatie met versterking van sociale samenhang:

Avondvierdaagse ladies only, Zwemmen voor meiden, , biljarten in het Klokhuis, zingen in het park: Totaal € 7448

Communicatie over en in de wijk:

Wijkwijzer (opstart van de wijkkrant) eerste uitgave incl. bezorgkosten, reservering voor website voor het buurtbudget: Totaal € 6886

Voor enkele aanvragen, gedaan en toegekend in 2022, is een reservering gemaakt omdat de actie nog niet is afgerond en de declaratie dus nog niet heeft plaatsgevonden.

TOTAAL TOEGEKEND BUDGET: € 47843

Sociaal

Toegekende aanvragen 2021

Hier vind je een overzicht van alle activiteiten waar door de nieuwe Buurtbudgetcommissie (na 1 september 2021) budget voor is toegekend.

 1. Burendag 2021, 900 euro
 2. Straatfeest Donizettipad, 300 euro
 3. Straatfeest Dopperstraat, 300 euro
 4. Straatfeest Nabuccostraat, 300 euro
 5. Straatfeest Kattekampen, 300 euro
 6. Beheer website RBSS, 750 euro
 7. Straatfeest Vivaldistraat, 300 euro
 8. Activiteiten dahliatuin Randenbroek, 230 euro

Sociaal

Basistraining vreedzame wijk

In Liendert & Schuilenburg bouwen we aan een wijk waarin ouders, scholen en buurten samen opvoeden en met elkaar in gesprek gaan over hoe ze dat samen doen. En waar de ambitie verder gaat dan onze kinderen te laten opgroeien in een positief klimaat. Waar we de ambitie hebben dat deze kinderen opgroeien tot de actieve burgers. Juist door daar nu al mee te spelen en oefenen. Iedereen die actief is op gebied van jeugd, jongeren en ouders/bewoners in Liendert & Schuilenburg is van harte uitgenodigd om deel te nemen.

In de basistraining Vreedzame Wijk kijken wij naar wat de kinderen op (Vreedzame) scholen leren over gedrag, veiligheid, verantwoordelijkheid voor de omgeving en het omgaan met conflicten. Zodat wij als volwassenen op dezelfde manier kunnen reageren en hen daarbij helpen. Hoe mooi is het als er steeds meer plekken in de wijk komen waar kinderen maar ook wij zelf kunnen oefenen met democratische vaardigheden.

Ook krijg je handige tips waardoor het contact met kinderen makkelijker wordt. Of dit nu thuis is, bij de sportclub, in het buurthuis of op het speelplein.

 De basistraining bestaat uit 3 dagdelen.

Aan deelname zijn geen extra kosten verbonden; de gemeente Amersfoort onderschrijft het belang van het bouwen aan een samenhangend positief pedagogisch klimaat in de wijken en maakt de training in samenwerking met indebuurt033 mogelijk.

De trainingen worden gegeven door Petra Jongerius, stichting Dock Utrecht en ondersteund door Suzanne Toussaint en Saida Tesaguaguin van Indebuurt033. 

 We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze training.

Basistraining ochtend: 

- Ma  9 mei 2022, 09.30 – 12.00

- Ma 23 mei 2022, 09.30 – 12.00

- Ma 30 mei 2022. 09.30 – 12.00

 Locatie: Sportcomplex Amerena, De Velduil 2, Amersfoort

Aanmelden vóór 26 april 2022 per mail via :  suzanne.toussaint@indebuurt033.nl of saida.tesaguaguin@indebuurt033.nl  

Sociaal

Eerste Amersfoortse ‘vreedzame’ magazine

Liendert en Schuilenburg blikken terug op 2 jaar Vreedzame Wijk

De twee vreedzame wijken in Amersfoort, Liendert en Schuilenburg, kijken samen met inwoners en partners terug op twee jaar Vreedzame Wijken. Dat doen ze het magazine ‘Wij Zijn’ waarin kinderen, inwoners en organisaties vertellen over hun ervaringen in de wijk. In het tijdschrift lees je over de verschillende activiteiten die plaatsvonden, zoals de opening van het vreedzame buurtplein of de start van een kinderpersbureau. Coördinators Suzanne Toussaint en Saida Tesaguaguin van IndeBuurt033: “We zijn zo trots op iedereen in onze wijken als we door het tijdschrift bladeren. Daarnaast zijn er zóveel vreedzame initiatieven in de wijken geweest, dat ze niet eens allemaal in het magazine pasten”.

Dit is pas het begin!

Natuurlijk betekent een terugblik niet dat Vreedzaam Liendert en Vreedzaam Schuilenburg eindigen. “We zien juist een fantastische basis om door te gaan op de ingeslagen weg met natuurlijk inwoners en partners in de wijk. En bovenal met de kinderen, zij zijn onze toekomst!”

Wat is een Vreedzame Wijk?

Samenleven op positieve wijze. Dat klinkt logisch en makkelijk, dat is niet altijd zo. In Vreedzame Wijken wordt goed nagedacht over hoe we met elkaar samenleven. En we denken er niet alleen over na: we passen het toe in de wijk. Daarbij zetten we onze kinderen centraal. Want vreedzaam samenleven begint bij de basis: bij onze kinderen! Zij zijn de nieuwe generatie en daarmee de toekomst van onze wijken. Daarom vinden we het fijn en belangrijk dat we in onze wijken Vreedzame Scholen hebben, De Windroos, Het Spectrum en de Wijde Wereld. De scholen werken vanuit onze pedagogische visie. In die visie staan 4 principes centraal:

 • Een positieve sociale gemeenschap (we horen bij elkaar)
 • Conflicthantering en mediatie (we lossen conflicten zelf op)
 • Taken en verantwoordelijkheden (we dragen allemaal een steentje bij)
 • Omgaan met diversiteit (wij zijn allemaal anders)
Sociaal

Huiswerkbegeleider een op een gezocht

Hallo lieve buurtbewoners, bij ontmoetingscentrum Entree helpen vrijwilligers kinderen individueel, zodat ze beter op school kunnen meekomen. Als je een uur per week beschikbaar bent, kun je ons al uit de brand helpen. Kom je ons team enthousiaste vrijwilligers versterken, of ken je iemand die dit leuk zou vinden?

We horen het graag!

Help jij een kind met lezen, woordenschat, verhaaltjessommen en wereldoriëntatie? We zoeken een vrijwilliger vanaf een uur in de week! De kinderen die bij Entree komen, hebben vaak het Nederlands niet als moedertaal. Help jij een kind om vorderingen te maken en zelfvertrouwen op te bouwen?

Wat ga je doen? 

Wie helpt onze kinderen (uit de hele stad) die kampen met een achterstand op het gebied van woordenschat en begrijpend lezen, maar ook redactiesommen? Vrijwilligers werken bij Entree individueel een uur met een schoolkind. Veel kinderen zijn hier wel geboren, maar Nederlands is niet de spreektaal thuis. Sommige kinderen zijn later naar Nederland gekomen en moeten nog een inhaalslag maken. Bij Entree zijn lange wachtlijsten van kinderen die graag een extra steuntje in de rug krijgen. Kom jij ons team enthousiaste vrijwilligers versterken?

Deze leerlingen kunnen goed hulp gebruiken bij het beter leren van de Nederlandse taal. Ze missen een deel woordenschat en kennis van Nederland, om teksten in de klas goed te kunnen begrijpen. Met een uur per week kun je al een hoop betekenen en de kinderen op weg helpen.

Ben jij geduldig, heb je evt. enige ervaring met hulp aan kinderen bij het schoolwerk? 

Vind je het leuk om deel uit te maken van een team van meer dan 75 vrijwilligers, die vanuit een klein buurthuis in de wijk Randenbroek tientallen volwassenen en 79 kinderen helpen met taal, huiswerk, e.d.?

Dan maken we graag kennis met je.

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen, met de activiteiten die Ontmoetingscentrum Entree aanbiedt.

www.entree.jouwweb.nl 033 7520045 06 5187 1138

ontmoetingscentrum@gmail.com

Haydnstraat 26a, Amersfoort

Geluk

Creatieve geest

Onze ruim 80 vrijwilligers verlenen hand- en spandiensten aan buurtgenoten in Randenbroek en Schuilenburg. Afgelopen jaar hebben ze 150 hulpvragen van buurtbewoners uitgevoerd!

Burenhulp is op zoek naar twee nieuwe vrijwilligers, die acties en evenementen kunnen opzetten om de Burenhulp meer zichtbaar te maken. Een keer of vier per jaar willen we onszelf laten zien.

We richten ons dan op:

-Bewoners die kwetsbaar zijn en af en toe een handje hulp nodig hebben, laten weten dat ze hulp kunnen vragen. Ook dat ze mógen vragen, een beroep doen op gratis hulp uit de buurt.

-Vrijwilligers die we aanspreken om af en toe iemand uit de wijk een handje te helpen met dingen waar ze goed in zijn.

Organiseer je graag een evenement, maak je daarvoor publiciteit, wil je in onze nieuwsbrief schrijven, werk je mee aan werving van vrijwilligers dan is Burenhulp Randenbroek-Schuilenburg leuk om voor te werken. Je hebt ook contact met buurtwerkers en andere wijk-organisaties.

Een paar uurtjes per week gemiddeld, de tijd kun je zelf indelen.

Sociaal

Toegekende aanvragen Buurtbudget

Onderstaande aanvragen zijn toegekend door de Gemeente voordat de nieuwe BBC geïnstalleerd was, dus voor 1 september 2021.

1 Entree aanvraag (oude toekenning in gebreke gebleven) €750

2 Dames Avondvierdaagse €600

3 Moestuinjes Schuilenburg €600

4 Busreis dames Orchideeën €1500

5 StraatBBQ Traviatasstraat €250

6 Opening Nanaplein (speeltuin) €500

7 Buurtfeest Otellopad €200

8 Flyers/ brocure Buurtbudget €323,29

9 Ontmoetingsplek Mozarthof €1500

10 Onderhoud/ materialen en een oude toekenning in gebreken gebleven €450

Totaal: € 6.673,29

Zoom