Sociaal

Toegekende aanvragen 2022

Hier vind je een overzicht van alle toegekende aanvragen waar de Buurtbudgetcommissie een budget voor heeft toegekend.

Overzicht per 4 april 2022:

 1. Onderhoud schoolplein vrije school, 630 euro
 2. Ontmoetingshuis jongeren, 1000 euro
 3. Festiviteiten Internationale vrouwendag in het klokhuis, 1500 euro
 4. Bustocht seniorenflat naar Beekse Bergen, 2500 euro.

 

Sociaal

Toegekende aanvragen 2021

Hier vind je een overzicht van alle activiteiten waar door de nieuwe Buurtbudgetcommissie (na 1 september 2021) budget voor is toegekend.

 1. Burendag 2021, 900 euro
 2. Straatfeest Donizettipad, 300 euro
 3. Straatfeest Dopperstraat, 300 euro
 4. Straatfeest Nabuccostraat, 300 euro
 5. Straatfeest Kattekampen, 300 euro
 6. Beheer website RBSS, 750 euro
 7. Straatfeest Vivaldistraat, 300 euro
 8. Activiteiten dahliatuin Randenbroek, 230 euro

Sociaal

Eerste Amersfoortse ‘vreedzame’ magazine

Liendert en Schuilenburg blikken terug op 2 jaar Vreedzame Wijk

De twee vreedzame wijken in Amersfoort, Liendert en Schuilenburg, kijken samen met inwoners en partners terug op twee jaar Vreedzame Wijken. Dat doen ze het magazine ‘Wij Zijn’ waarin kinderen, inwoners en organisaties vertellen over hun ervaringen in de wijk. In het tijdschrift lees je over de verschillende activiteiten die plaatsvonden, zoals de opening van het vreedzame buurtplein of de start van een kinderpersbureau. Coördinators Suzanne Toussaint en Saida Tesaguaguin van IndeBuurt033: “We zijn zo trots op iedereen in onze wijken als we door het tijdschrift bladeren. Daarnaast zijn er zóveel vreedzame initiatieven in de wijken geweest, dat ze niet eens allemaal in het magazine pasten”.

Dit is pas het begin!

Natuurlijk betekent een terugblik niet dat Vreedzaam Liendert en Vreedzaam Schuilenburg eindigen. “We zien juist een fantastische basis om door te gaan op de ingeslagen weg met natuurlijk inwoners en partners in de wijk. En bovenal met de kinderen, zij zijn onze toekomst!”

Wat is een Vreedzame Wijk?

Samenleven op positieve wijze. Dat klinkt logisch en makkelijk, dat is niet altijd zo. In Vreedzame Wijken wordt goed nagedacht over hoe we met elkaar samenleven. En we denken er niet alleen over na: we passen het toe in de wijk. Daarbij zetten we onze kinderen centraal. Want vreedzaam samenleven begint bij de basis: bij onze kinderen! Zij zijn de nieuwe generatie en daarmee de toekomst van onze wijken. Daarom vinden we het fijn en belangrijk dat we in onze wijken Vreedzame Scholen hebben, De Windroos, Het Spectrum en de Wijde Wereld. De scholen werken vanuit onze pedagogische visie. In die visie staan 4 principes centraal:

 • Een positieve sociale gemeenschap (we horen bij elkaar)
 • Conflicthantering en mediatie (we lossen conflicten zelf op)
 • Taken en verantwoordelijkheden (we dragen allemaal een steentje bij)
 • Omgaan met diversiteit (wij zijn allemaal anders)
Sociaal

Wie wil ons team versterken

Voor ons buurthuis zoeken wij een leuke gastvrouw die op woensdagochtend ons team wil komen versterken. In ons buurthuis vinden diverse activiteiten plaats, ook niet westerse culturen.

Wat vragen wij van je?

Je bent gastvrij met een open blik naar onze bezoekers, maakt makkelijk contact, verzorgt de koffie en thee en houdt de ruimte netjes. De activiteit vindt plaats op de woensdagochtend van 09.00-12.00 uur. Regelmatig is er een overleg waarbij je je collega’s beheer ontmoet en we afspraken maken over hoe het gaat in het buurthuis. Voor deze activiteit krijg je een kleine vrijwilligersbijdrage.

Geluk

Creatieve geest

Onze ruim 80 vrijwilligers verlenen hand- en spandiensten aan buurtgenoten in Randenbroek en Schuilenburg. Afgelopen jaar hebben ze 150 hulpvragen van buurtbewoners uitgevoerd!

Burenhulp is op zoek naar twee nieuwe vrijwilligers, die acties en evenementen kunnen opzetten om de Burenhulp meer zichtbaar te maken. Een keer of vier per jaar willen we onszelf laten zien.

We richten ons dan op:

-Bewoners die kwetsbaar zijn en af en toe een handje hulp nodig hebben, laten weten dat ze hulp kunnen vragen. Ook dat ze mógen vragen, een beroep doen op gratis hulp uit de buurt.

-Vrijwilligers die we aanspreken om af en toe iemand uit de wijk een handje te helpen met dingen waar ze goed in zijn.

Organiseer je graag een evenement, maak je daarvoor publiciteit, wil je in onze nieuwsbrief schrijven, werk je mee aan werving van vrijwilligers dan is Burenhulp Randenbroek-Schuilenburg leuk om voor te werken. Je hebt ook contact met buurtwerkers en andere wijk-organisaties.

Een paar uurtjes per week gemiddeld, de tijd kun je zelf indelen.

Sociaal

Toegekende aanvragen Buurtbudget

Onderstaande aanvragen zijn toegekend door de Gemeente voordat de nieuwe BBC geïnstalleerd was, dus voor 1 september 2021.

1 Entree aanvraag (oude toekenning in gebreke gebleven) €750

2 Dames Avondvierdaagse €600

3 Moestuinjes Schuilenburg €600

4 Busreis dames Orchideeën €1500

5 StraatBBQ Traviatasstraat €250

6 Opening Nanaplein (speeltuin) €500

7 Buurtfeest Otellopad €200

8 Flyers/ brocure Buurtbudget €323,29

9 Ontmoetingsplek Mozarthof €1500

10 Onderhoud/ materialen en een oude toekenning in gebreken gebleven €450

Totaal: € 6.673,29

Zoom