Sociaal

Huiswerkbegeleider een op een gezocht

Hallo lieve buurtbewoners, bij ontmoetingscentrum Entree helpen vrijwilligers kinderen individueel, zodat ze beter op school kunnen meekomen. Als je een uur per week beschikbaar bent, kun je ons al uit de brand helpen. Kom je ons team enthousiaste vrijwilligers versterken, of ken je iemand die dit leuk zou vinden?

We horen het graag!

Help jij een kind met lezen, woordenschat, verhaaltjessommen en wereldoriëntatie? We zoeken een vrijwilliger vanaf een uur in de week! De kinderen die bij Entree komen, hebben vaak het Nederlands niet als moedertaal. Help jij een kind om vorderingen te maken en zelfvertrouwen op te bouwen?

Wat ga je doen? 

Wie helpt onze kinderen (uit de hele stad) die kampen met een achterstand op het gebied van woordenschat en begrijpend lezen, maar ook redactiesommen? Vrijwilligers werken bij Entree individueel een uur met een schoolkind. Veel kinderen zijn hier wel geboren, maar Nederlands is niet de spreektaal thuis. Sommige kinderen zijn later naar Nederland gekomen en moeten nog een inhaalslag maken. Bij Entree zijn lange wachtlijsten van kinderen die graag een extra steuntje in de rug krijgen. Kom jij ons team enthousiaste vrijwilligers versterken?

Deze leerlingen kunnen goed hulp gebruiken bij het beter leren van de Nederlandse taal. Ze missen een deel woordenschat en kennis van Nederland, om teksten in de klas goed te kunnen begrijpen. Met een uur per week kun je al een hoop betekenen en de kinderen op weg helpen.

Ben jij geduldig, heb je evt. enige ervaring met hulp aan kinderen bij het schoolwerk? 

Vind je het leuk om deel uit te maken van een team van meer dan 75 vrijwilligers, die vanuit een klein buurthuis in de wijk Randenbroek tientallen volwassenen en 79 kinderen helpen met taal, huiswerk, e.d.?

Dan maken we graag kennis met je.

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen, met de activiteiten die Ontmoetingscentrum Entree aanbiedt.

www.entree.jouwweb.nl 033 7520045 06 5187 1138

ontmoetingscentrum@gmail.com

Haydnstraat 26a, Amersfoort

Sociaal

Wie wil ons team versterken

Voor ons buurthuis zoeken wij een leuke gastvrouw die op woensdagochtend ons team wil komen versterken. In ons buurthuis vinden diverse activiteiten plaats, ook niet westerse culturen.

Wat vragen wij van je?

Je bent gastvrij met een open blik naar onze bezoekers, maakt makkelijk contact, verzorgt de koffie en thee en houdt de ruimte netjes. De activiteit vindt plaats op de woensdagochtend van 09.00-12.00 uur. Regelmatig is er een overleg waarbij je je collega’s beheer ontmoet en we afspraken maken over hoe het gaat in het buurthuis. Voor deze activiteit krijg je een kleine vrijwilligersbijdrage.

Geluk

Matchmaker gezocht

Matchmaker, iets voor jou?

Ruim 80 vrijwilligers zijn er om klusjes, hand- en spandiensten te verlenen aan buurtgenoten. We maakten dit jaar 200 matches tussen vraag en aanbod. Een heel mooi resultaat!! Maak jij volgend jaar matches voor Burenhulp?

Wat doe je dan?

De vragen komen via telefoon en email binnen.  Je werkt met 2 of 3 andere matchmakers samen. Je hebt dus 1x in de 3 - 4 weken ‘dienst’. In die week zorg je dat alle aanvragen gekoppeld worden aan een vrijwilliger. Het vraagt enkele uren tijd in die week.

Wat maakt het leuk?

-  Je biedt concrete en zinvolle ‘hulp op maat’ 

-  Je maakt mensen blij

-  Je hebt persoonlijk contact met vragers - aanbieders

-  Een collega denkt mee als je ergens niet uitkomt

Wat breng je mee?

-  Je kunt werken met een mobiele telefoon-app en eenvoudige registratie

-   Je kunt goed met mensen omgaan

-   Je bent betrouwbaar in afspraken nakomen

-   Je legt gemakkelijk informatie vast voor collega's

Lijkt het je wat?

Neem dan contact op met Jammie Dikkers,

tel. 06 – 82 36 90 75 of mail

naar dikkers.jammie@kpnmail.nl.

Geluk

GEZOCHT: 2 kartrekkers voor Burenhulp

Onze ruim 80 vrijwilligers verlenen hand- en spandiensten aan buurtgenoten in Randenbroek en Schuilenburg. Afgelopen jaar hebben ze 250 hulpvragen van buurtbewoners uitgevoerd!

Burenhulp is op zoek naar twee nieuwe vrijwilligers die de organisatie willen komen versterken. In de 'werkgroep' geef je invulling aan publiciteit, werving vrijwilligers, Burenhulp-app, nieuwsbrief, contacten met andere buurtwerkers en wijkorganisaties.

Leuk, leerzaam, levendig sociaal vrijwilligerswerk! Een paar uurtjes per week gemiddeld, de tijd is zelf in te delen.

Sociaal

Toegekende aanvragen Buurtbudget

Onderstaande aanvragen zijn toegekend door de Gemeente voordat de nieuwe BBC geïnstalleerd was, dus voor 1 september 2021.

1 Entree aanvraag (oude toekenning in gebreke gebleven) €750

2 Dames Avondvierdaagse €600

3 Moestuinjes Schuilenburg €600

4 Busreis dames Orchideeën €1500

5 StraatBBQ Traviatasstraat €250

6 Opening Nanaplein (speeltuin) €500

7 Buurtfeest Otellopad €200

8 Flyers/ brocure Buurtbudget €323,29

9 Ontmoetingsplek Mozarthof €1500

10 Onderhoud/ materialen en een oude toekenning in gebreken gebleven €450

Totaal: € 6.673,29

Zoom