Toegekende aanvragen 2022

Sociaal
5 april 2022

Hier vind je een overzicht van alle toegekende aanvragen waar de Buurtbudgetcommissie een budget voor heeft toegekend.

Overzicht per 2 februari 2023:

Aanvragen 2022, behandeld door de BBC:

Ingediende aanvragen : 41

Toegekend : 38. Twee activiteiten zijn na herziening toegekend.*

Vervallen : 1

Afgewezen : 2

Bevorderen sociale samenhang en verbinding:

Op kleine schaal in de vorm van straatfeesten en buurtbarbecues (14x) : Totaal €4200,-

Op grotere schaal Kinder-zomerfeest , Winter Wonderland, Eindejaarsfeest Randenbroek, Vrouwendag, Iftar-bijeenkomsten/buurtontmoetingsdagen, Sinterklaasactie voor de minst draagkrachtigen, uitstapje Undine: Totaal € 21174

Leefbaarheid in de wijk:

Verfraaien en beplanten boomspiegels (3x), straattuin met picknicktafel, biebkastje, stekjesruilkast, opstarten jongerenopvang, aanleg groen rond de portocabin/Trefpunt en buitenmeubilair bij de tijdelijke huisvesting: Totaal € 8135

Sport en gezondheid in combinatie met versterking van sociale samenhang:

Avondvierdaagse ladies only, Zwemmen voor meiden, , biljarten in het Klokhuis, zingen in het park: Totaal € 7448

Communicatie over en in de wijk:

Wijkwijzer (opstart van de wijkkrant) eerste uitgave incl. bezorgkosten, reservering voor website voor het buurtbudget: Totaal € 6886

Voor enkele aanvragen, gedaan en toegekend in 2022, is een reservering gemaakt omdat de actie nog niet is afgerond en de declaratie dus nog niet heeft plaatsgevonden.

TOTAAL TOEGEKEND BUDGET: € 47843

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren
Rolstoelvriendelijk

Contact

Neem contact op met :

BuurtbudgetCommissie
Contactpersoon
-2