Nieuws uit Randenbroek - Schuilenburg - Stoutenburg

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

2 Kartrekkers voor Burenhulp

Onze ruim 80 vrijwilligers verlenen hand- en spandiensten aan buurtgenoten in Randenbroek en Schuilenburg. Afgelopen jaar hebben ze 250 hulpvragen van buurtbewoners uitgevoerd!Burenhulp is op zoek naar twee nieuwe vrijwilligers die de organisatie willen komen versterken. In de 'werkgroep' geef je invulling aan publiciteit, werving vrijwilligers, Burenhulp-app, nieuwsbrief, contacten met andere buurtwerkers en wijkorganisaties.Leuk, leerzaam, levendig sociaal vrijwilligerswerk! E Lees meer...
Toegekende aanvragen Buurtbudget

Onderstaande aanvragen zijn toegekend door de Gemeente voordat de nieuwe BBC geïnstalleerd was, dus voor 1 september 2021.1 Entree aanvraag (oude toekenning in gebreke gebleven) €7502 Dames Avondvierdaagse €6003 Moestuinjes Schuilenburg €6004 Busreis dames Orchideeën €15005 StraatBBQ Traviatasstraat €2506 Opening Nanaplein (speeltuin) €5007 Buurtfeest Otellopad €2008 Flyers/ brocure Buurtbudget €323,299 Ontmoetin Lees meer...