Activiteiten van Randenbroek - Schuilenburg - Stoutenburg - Bijeenkomsten

Ontdek welke speciale activiteiten er in de wijk zijn

Informatiebijeenkomst
Twee keer per jaar organiseren wij een informatiebijeenkomst over onderwerpen die aansluiten bij onze doelgroep. Bijvoorbeeld mantelzorg en gezond eten.
Informatieavonden voor mensen met Niet
1 x Per maand zijn er informatieavonden voor mantelzorgers, naasten en/of mensen met niet aangeboren hersenletsel. Op de avonden worden er gezamenlijke thema’s aangeboden zoals: - Hersenletsel, wat betekent dat? Chronische rouw, gedragsveranderingen, sporten met NAH, verhalen van ervaringsdeskundigen, hulp vragen en inzetten, etc.. We starten gezamenlijk bij de presentatie, waarna we uit elkaar gaan in een groep voor mensen met hersenletsel en een groep mantelzorgers. Door de groepen te