Klaas Slijkerman

Klaas Slijkerman
actief als vrijwilliger Burenhulpdienst, straatambassadeur en lid van de Buurt-budget-commissie