René Borkus

René Borkus
Sinds enkele jaren woon ik met veel plezier in de Weberstraat.
De wijk is voor mij veel meer gaan leven, sinds ik vrijwilligerswerk doe.
Ik ben betrokken bij Trefpunt Operahuis en de Stichting Bewonersinitiatieven
Randenbroek Schuilenburg.
Trefpunt Operahuis

Stuur mij een bericht